متن ادبی

میخواهم عوض شوم !!
!چرا باید دل تنگت باشم ،توباید دلتنگ شوی .
میخواهم آن سیب قرمز بالای درخت باشم در دور ترین نقطه .... دقت کن
رسیدن به من آسان نیست ،اگر همتش را نداری به درخت اسیب نرسان
به همان سیب کرم خورده زمین قانع باش /

/ 0 نظر / 10 بازدید