یا الله

آموختم كه خدا عشق است و عشق تنها خداست.آموختم كه وقتي نا اميد مي شوم، خدا با تمام عظمتش عاشقانه انتظار مي كشد تا دوباره به رحمتش اميدوار شوم.آموختم اگر تا كنون به آنچه خواستم نرسيدم، خدا برايم بهترش را در نظر گرفته.آموختم كه زندگي سخت است ولي من سخت تر از اويم

/ 1 نظر / 11 بازدید
maryam

khoda yaniii hamechi yani aramesh yani man T to......