شهید چمران

خدایا

به ما آنقدر ظرفیت ده که در مقابل پیروزی ها سرمست و مغرور نشویم

خدایا

به من آنقدر توان ده که کوچکی و بیچارگی خویش را فراموش نکنم و در برابر عظمت تو خود را نبینم

/ 0 نظر / 7 بازدید